About Amazingcouple

profile
ภรรยาหา สามีใช้ (Amazingcouple) พวกเราคือคู่สามีภรรยาที่รักการถ่ายภาพ การได้ออกเดินทาง การได้กินของอร่อยๆ และการได้เปิดประสบการณ์ใหม่ๆ ในชีวิต ที่สำคัญพวกเรายังรักการเขียนและการเล่าเรื่องต่างๆ อีกด้วย
มาร่วมสนุกและเปิดประสบการณ์ใหม่ๆ ในชีวิตไปพร้อมกับพวกเรากันเถอะครับ ^^

 

    Contact us

              Tel : 089-2025469
              E-mail : [email protected]
              FB Page : ภรรยาหา สามีใช้
              Youtube Channel : ภรรยาหา สามีใช้
              Twitter : AmazingcoupleTH

 

หมายเหตุ : บทความใน Website นี้ส่วนใหญ่เขียนขึ้นมาจากประสบการณ์ที่ผมกับต๋งได้ไปสัมผัสมาในวันนั้นๆ โดยแต่ละท่านอาจจะมีความรู้สึก หรือได้รับการบริการที่แตกต่างออกไปได้ ทั้งนี้ผมได้มีการแบ่งประเภทของบทความทั้งหมดใน website นี้ ออกเป็นทั้งหมด 3 ประเภทดังนี้ครับ
  1. บทความที่มีคำว่า CR นำหน้า คือบทความ Customer Review หรือบทความที่เกิดขึ้นจากการที่ผมไปเที่ยว, กิน หรือไปใช้บริการในสถานที่นั้นโดยไม่ได้รับการอนุเคราะห์หรือสนับสนุนจากผู้ที่มีส่วนข้องกับบริการนั้นๆ ในรูปแบบใดๆ ทั้งสิ้น
  2. บทความที่มีคำว่า SR นำหน้า คือบทความ Sponsor Review หรือบทความที่เกิดขึ้นจากการที่ผมไปเที่ยว, กิน หรือไปใช้บริการในสถานที่นั้นโดยได้รับการอนุเคราะห์หรือสนับสนุนจากผู้ที่มีส่วนข้องกับบริการนั้นๆ ไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนในรูปแบบของเงิน, สิ่งของ หรือใช้บริการฟรี แต่ทั้งนี้ความเห็นต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้บริการนั้น ก็ยังเป็นความเห็นที่เกิดขึ้นจริงของผมกับต๋งครับ
  3. บทความที่ไม่มีตัวอักษรอะไรนำหน้าเลย คือบทความพิเศษ Special Content โดยบทความประเภทนี้ส่วนใหญ่จะเป็นบทความเชิงให้ความรู้หรือบทความที่รวบรวมสิ่งต่างๆ ที่น่าสนใจไว้ด้วยกัน เช่น แนะนำสถานที่เที่ยว, ทริคในการเก็บของให้ได้มากขึ้นในพื้นที่จำกัด, วิธีการเตรียมตัวไปลุยหิมะ, การเลือกใช้ไมโครโฟน, รวมโรงแรมน่าพักตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ เป็นต้น โดยบทความประเภทนี้จะเป็นการเล่าเรื่องโดยทั่วไป ไม่ได้เขียนออกมาในรูปแบบของการรีวิวสถานที่กินและเที่ยวในเชิงลึกแบบ CR และ SR ทั้งนี้บทความประเภทนี้อาจจะมีสปอนเซอร์สนับสนุนในบางบทความครับ